Beste praksis

Bli inspirert av grønn innkjøpspraksis fra ulike virksomheter

Ved å innføre en grønnere innkjøpspraksis vil virksomheter både kunne kutte klimagassutslipp og bygge konkurransekraft.
På denne siden finner du gode eksempler på grønn innkjøpspraksis fra ulike virksomheter - til inspirasjon i ditt arbeid med grønn innkjøpspraksis. Casene er samlet inn høsten 2021.