Oslo kommune prioriterer miljøet i offentlige anskaffelser av klær til helsearbeidere

I 2020 inngikk Oslo kommune en samkjøpsavtale for vask og leie av arbeidstøy og institusjonstøy. Med anskaffelsen ønsket Oslo kommune å velge bærekraftige, grønne og rettferdige løsninger for arbeidstøy innen helsesektoren. Oslo kommune ble med anskaffelsen først ute med Fairtrade-merket arbeidstøy for helsesektoren.

Del:

- Vi har valgt å premiere de leverandørene som kan tilby arbeidstøy av bærekraftige materialer som tencel eller rettferdig-sertifisert bomull, sier Carolina Høvik, innkjøpsrådgiver i Oslo kommune.

Kommunen har også satt som minstekrav at vaskeriene er Svanemerkede eller tilsvarende. Ved å premiere de leverandørene som leverer best på bærekraft, kan man ha en reell mulighet til å påvirke leverandører i en grønnere retning.

Foto: Tone SpielerGrønne innkjøp er sentralt i Oslo kommunes strategi og føringer

Som en del av kontraktskravet har kommunen satt konkrete mål for gjennomføring og implementering av innkjøpsstrategien, som passer godt med innkjøpsprinsipp 1 og 2.

- Et virkemiddel vi benyttet for å påvirke i positiv retning, var å innta et kontraktskrav som sa at andelen av kitler laget av Fairtrade-bomull skulle være minst 50 % av total beholdning innen to år etter kontraktsstart. Dette gjaldt også for tekstilmaterialet Tencel. I praksis betyr dette at når dagens plagg er slitt ut, vil de bli erstattet med plagg av Fairtradebomull eller i Tencel, forklarer Høvik.

Å tenke sirkulært når innkjøp planlegges og gjennomføres, samt sette ambisiøse miljøkrav, er gode tiltak for å sikre at grønne innkjøp blir en del av innkjøpsstrategien.

Foto: Tone Spieler

Setter krav gjennom eksisterende merkeordninger

Oslo kommune har også lagt vekt på at kitlene i vaskeriavtalen er Fairtrade-merket, i tillegg til kravet om at vaskeriene skal være Svanemerkede eller tilsvarende. Dette er i tråd med det tiende prinsippet for grønne innkjøp, som oppfordrer til å benytte seg av etablerte standarder og merkeordninger.

- Når Oslo kommune etterspør arbeidstøy laget av Fairtrade-bomull i offentlige anskaffelser, bidrar vi til en etterspørsel og et internasjonalt marked for bomullsbøndene. Mesteparten av verdens bomullsproduksjon skjer i utviklingsland. Noen kjente utfordringer med bomullsproduksjonen er overforbruk og forurensing av vann, høy bruk av sprøytemidler, lav inntjening og tvangs- og barnearbeid. At Fairtrade jobber for å bedre disse forholdene, blant annet gjennom en minimumspris på råvarene og reduksjon av negativ miljøpåvirkning, var viktig for Oslo kommune i denne anskaffelsen, forteller Høvik.

Første steg er å stille krav, men de må også følges opp. Vaskeriavtalen har med mange viktige aspekter og setter både sosiale og miljømessige krav. Fairtrade jobber for å bedre forhold blant bomullsbønder, og etablerte tredjeparts sertifiseringssystemer er en god måte for innkjøpere å sikre at produktene også oppfyller miljøkrav.

Går foran i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er ofte av store volum. At Oslo Kommune som en stor offentlig aktør går foran og bidrar til økt etterspørsel for miljømerkede vaskerier, kan bidra til å endre bransjen.

- Når vi som innkjøpere jobber med offentlige anskaffelser med så store volum, gir det oss en reell påvirkningsmulighet. Vi kan bidra til positive samfunnsendringer som har effekt på miljøet og for de menneskene som produserer varer for oss i andre land. På samkjøpsavtalen for arbeidstøy og institusjonstøy til helsesektoren håper vi at de som benytter seg av avtalen vil oppleve at kvaliteten på plaggene er like god som ved konvensjonell bomull, avslutter Carolina Høvik, innkjøpsrådgiver i Oslo Kommune.

Nor Tekstil ble vinneren av anbudet. De er leverandør av vaskeri- og tekstiltjenester til helseinstitusjoner, hjemmetjenesten og tannklinikker. Arbeidstøyet de leverer er fra Kentaur, som benytter bomull fra bomullsoperativet Noble Ecotech i India, og kitlene er nå i bruk blant annet på allmennlegevakten i Oslo.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

Signer nå