Om initiativet

Gode, grønne innkjøp former leverandørmarkedet, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv

Om grønne innkjøp

Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet, av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner og næringslivet. Enten det gjelder i varehandelen, tjenesteproduksjonen, energiproduksjon-transport eller anvendelse - både i offentlig eller privat sektor.

Grønne innkjøp vil redusere CO2-utslipp samt øke fokus og etterspørsel etter mer bærekraftige varer og tjenester, og på den måten fremme grønn konkurransekraft for norske bedrifter. Bedre innkjøpspraksiser vil derfor kunne ha stor betydning for utslipp både innenlands og globalt.

Skift og flere av medlemmene har på bakgrunn av dette jobbet frem 10 prinsipper for grønne innkjøp. Dette er 10 overordnede prinsipper som alle virksomheter kan strekke seg etter.

Signere og diskutere

Vi oppfordrer ledere til å signere, diskutere og operasjonalisere prinsippene i sine virksomheter, både offentlige og private, for å bygge konkurransekraft og sette fart på utviklingen av gode innkjøpspraksiser.

I Norge brukes 600 milliarder årlig bare i offentlige innkjøp, i tillegg til betydelige innkjøp fra næringslivet. Disse innkjøpene kan stimulere til utvikling av grønne, fremtidsrettede løsninger.

Næringslivet og det offentlige har muskler til både å stille krav i sine innkjøp, og levere når det stilles krav fra andre innkjøpere.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett?

Signer nå