Svanemerkede benker i Oslos utearealer

Filipstadbrygga er et av mange steder i Oslo hvor fargerike, svanemerkede utemøbler og benker har fått sin plass i det offentlige byrommet. Utemøbler fra Vestre er et godt eksempel på grønne innkjøp gjort av Oslo Kommune, og oppfyller strenge klima- og miljøkrav gjennom Svanemerket.

Del:

Om Svanenmerket

Svanemerket er den offisielle miljømerkeordningen i Norge og Norden. Av skifts 10 prinsipper for grønne innkjøp baserer det tiende seg på en anbefaling om å bruke etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger. Svanemerket er et godt eksempel på en slik etablert tredjepartsstandard som gir en kvalitetssikring.

Det åttende innkjøpsprinsippet

Det åttende innkjøpsprinsippet oppfordrer bedrifter til å sette av tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre grønne innkjøp, og etablerte merkeordninger kan fasilitere for prosessen. Bruk av miljømerker gjør at innkjøpere slipper å utvikle egne miljøkrav, og kan benytte seg av fagkunnskap opparbeidet gjennom fageksperter i merkeordningene. Dette gir en mindre evalueringsbyrde av miljødokumentasjon. Etablerte merkeordninger gir også en viktig garanti på at varen er kontrollert og sjekket opp av en uavhengig tredjepart, og fungerer som en kvalitetssikring. Standardiseringer bidrar til at leverandører kan jobbe langsiktig for å imøtekomme felles krav, og skaper forutsigbarhet.

SINTEF har betydelig forsknings- og innovasjonsinnsats i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor på ni av de ti Store Klimaskiftene som Skift har satt seg fore å lykkes med, og deltar blant annet i 32% av norsk næringslivs samarbeidsprosjekter i EU.

Elisabeth von Krogh, markedsrådgiver i Miljømerking Norge.

Sirkulærøkonomi i hele produktets levetid

Innkjøpsprinsipp fire vektlegger at man skal tenke sirkulærøkonomi i alle ledd av et produkts levetid, fra råvare, planlegging og produksjon av produktet til brukstid og avfallsforebygging. Vestre-møblene på Filipstadbrygga har dermed måttet oppfylle strenge miljøkrav for å bli Svanemerket.

Svanemerkede utemøbler og lekeapparater inneholder ikke miljøgifter, de er produsert med bærekraftige råvarer og resirkulert metall, og veldig viktig – de er konstruert og designet slik at de enkelt kan demonteres og gjenbrukes.

- Elisabeth von Krogh, markedsrådgiver i Miljømerking Norge.

Det er livsløpsperspektivet som skiller Svanemerket og tilsvarende merkeordninger fra andre miljømerker. Type 1 miljømerker er unike ved at de stiller strenge krav til alle ledd i produktets livssyklus fra råvareuttak, produksjon, bruksfase, demontering og avfallshåndtering.

Livsløpsperspektivet er kjernen i det vi driver med. Tankegangen til Svanemerket er at vi vurderer miljøproblemer i alle fasene av produktet. Da må vi ta helhetlige vurderinger av hvordan vi skal stille krav. Hvis vi stiller et krav i designfasen eller råvarefasen som gjør at produktet ikke kan demonteres, så kan vi ikke stille det kravet. Vi kan ikke stille for strenge krav til en fase, da risikerer vi et «burden shift», at et problem heller blir til et problem i en annen fase

Elisabeth von Krogh, markedsrådgiver i Miljømerking Norge.

Reviderer kravene jevnlig

Svanemerket sjekker med jevne mellomrom om de som har oppfylt kravene fortsetter å oppfylle dem. Hvert tredje år revideres kravene, for å kontinuerlig sette standarden for de strengeste klima- og miljøkravene.

- På den måten utfordrer vi hele tiden de som har oppfylt Svanemerket til å forbedre seg, sier Elisabeth von Krogh.

Et Svanemerket produkt skal heller ikke være mulig å «grønnvaske» seg med.

- Det er mye tyngde bak merkeordningen og bak kriteriesettene vi lager. Når vi vurderer hvordan vi kan stille krav til hele livssyklusen, ønsker vi å oppnå en oppskrift og et kriteriesett for hvordan produsenter kan miljøtilpasse produksjonen sin ut ifra de kravene som er mulig i dag, med dagens teknologi, fortsetter von Krogh.

Kvalitetssikringen og hvilke krav som stilles er bransjeavhengig. Poenget er ikke å få frem at Svanemerket stiller svært strenge krav, men at dersom et produkt er Svanemerket, er det en kvalitetssikring.

Miljlømerkede møbler har gjennomgått store endringer

Svanemerkets krav til offentlige utemøbler og lekeapparater er de samme, og miljøkravene har også blitt stilt til lekeapparater i barnehager i Oslo, blant annet i Kilden Barnehage og på Haugenstua skole.

- Dette er en endring som har skjedd etter at det offentlige begynte å stille krav til lekeapparatene og utemøblene som kjøpes inn, forteller von Krogh.

I 2018 varslet Bergen Kommune at de ville etterspørre miljømerkede lekeapparater, for å klare Svanemerkets krav må blant annet aluminiumen være resirkulert.

- Bransjen var veldig på bakbeina for 10 år siden, men så kom mange innkjøpere på banen og etterspurte miljømerker, og plutselig løsnet det. Både offentlige og private – f.eks. Storebrand etterspurte miljømerkede kontormøbler. Til slutt så produsentene etterspørselen etter miljømerkede møbler som en forretningsmulighet, avslutter von Krogh.

Sirkulærøkonomi, et produkts livsløpsperspektiv og miljøvennlig produksjon av produkter vil bli enda viktigere fremover. I dag kan det å oppfylle strenge klima- og miljøkrav, slik som Vestre gjør med sine utemøbler, være det som avgjør om man vinner en anbudsrunde.

Ønsker du som innkjøper å lære mer om miljømerker og miljøsertifiseringer i anskaffelser? Svanemerket har også lansert et åpent tilgjengelig verktøy for innkjøpere med ferdige formulerte miljøkrav du kan benytte i offentlige anskaffelser. Verktøyet gjelder ikke bare Svanemerket, men inkluderer også alle tilsvarende sertifiseringsordninger. Du finner verktøyet her.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

Signer nå