Arntzen de Besche vektlegger miljø i valg av nye kontorlokaler

Da Arntzen de Besche hadde behov for nye kontorlokaler, var miljøhensynet en viktig faktor. Om noen måneder flytter de inn i VIA, som har høyeste sertifisering BREEAM-NOR Excellence og energiklasse A.

Del:

Hør Eilif S. Koch, partner i Arntzen de Besche fortelle om hvordan miljøperspektivet har gjennomsyret alle nivåer av flytteprosessen i advokatfirmaet.

Samtalen ledes av Line Hoven, advokatfullmektig i Artzen de Besche, som også har vært med å utarbeide Skifts FAQ for grønne innkjøp.

-Vi er en del av verden og vi må ta vår del av ansvaret for klimaet som alle selskaper, og selv om vi kanskje ikke har et typisk stort klimafotavtrykk, så må også vi ta vårt ansvar, sier Eilif S. Koch.

For andre bedrifter som skal flytte, poengterer også Koch betydningen av å vektlegge miljøaspektet.

- Man må løfte det frem på agendaen som et viktig kriterium for å ta beslutninger, og man må utfordre utleiere og andre leverandører på at miljø er viktig, og få dem til å vise at klima og miljø ivaretas i det prosjektet man skal gjennom, sier Koch.


Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

Signer nå