Miljøstiftelsen Zeros guide til utslippsfrie arrangementer

Summen av mange små tiltak for utslippsfrie arrangementer kan gi arrangører en viktig rolle på veien til nullutslippssamfunnet. Miljøstiftelsen ZERO arrangerer årlig Zerokonferansen, og i 2019 laget de guiden til utslippsfrie arrangementer. Guiden oppsto etter et behov for å systematisere arbeidet med klimatiltak når de stod som arrangør av små og store møteplasser.

Del:

En påminnelse om å være bevisst utslipp, også som arrangør

- Fram til 2019 tok man tak i de åpenbart store utslippene knyttet til arrangementer i ZERO, som å bytte ut drivstoffet i aggregater med biodiesel for oppvarming. Det ble gjort mange gode grep, men vi skrev det ikke ned noe sted, så det var vanskelig å bygge videre på og dele det vi lærte, sier Marte Strand, strategisk rådgiver og prosjektleder for Zerokonferansen.

Målet er at guiden skal gjøre det lettere for bedrifter å redusere egne utslipp knyttet til arrangementer. Dette samsvarer godt med Skifts 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett, som blant annet oppfordrer til å gjøre grønne innkjøp til en del av forretningsstrategien, og tenke sirkulærøkonomi.

- Guiden er skrevet for å være en kjempekonkret tiltaksliste som skal få folk til å tenke gjennom hvilken påvirkning de har med innkjøpene sine i neste ledd. Den er laget for å skape bevissthet rundt hvilken forskjell man kan gjøre når man kjøper inn produkter og tjenester til arrangementer, sier Strand.

Ved at guiden tar for seg mange ulike kategorier, skal det også være enkelt å finne fram til det som er mest relevant for ditt arrangement.

- Vi sier ikke noe moralsk om hva som er den beste måten å gjøre det på, vi sier: Vær bevisst dine utslipp, uansett hvordan du lager et arrangement. Det er budskapet. Gjør det som er relevant for deg i den typen arrangement som du lager, forteller Strand.

Guiden oppdateres nå fortløpende, og Zero har brukt ulik ekspertkompetanse til rådgivning i de ulike kategoriene.

Primært rettet mot næringslivet

Alle som skal arrangere arrangementer kan benytte seg av guiden, men den er spesielt rettet mot næringslivet.

- Det jeg opplever som den gjengen med arrangører som går litt under radaren, er næringslivet, og alle de arrangementene som lages av næringslivsaktører fører også til store utslipp, sier Strand.

En verdi ved guiden er at den går inn på detaljnivå i alle kategorier.

- Hvis du først har fått fokus på utslippsfrie arrangementer, skal dette være et enkelt neste steg. Punktene er så konkrete at du umiddelbart skjønner om de er relevante eller ikke: Har de noe med mitt arrangement å gjøre, ja eller nei?, sier Strand.

Benytt innkjøpsmakten

Strand oppfordrer alle innkjøpere til å benytte seg av innkjøpsmakten. Hun håper veilederen kan bidra til å aktivisere bedriftene til å tenke gjennom hva de bruker penger på.

- Når man lager arrangementer så kjøper man inn veldig mange eksterne tjenester, da er det viktig å tenke på at man har en innkjøpskraft og en innkjøpsmakt, sier Strand.

Guiden er et forsøk på å skalere opp fokuset: Ved å lage en veileder får flere tilgang til denne kompetansen.

- Jo flere som vet om at den finnes, jo flere kan inspirert, og vi kan samles rundt den som en møteplass og dele eksempler, frustrasjoner og barrierer, fortsetter Strand.

Anbefaler å oppfordre leverandører til å tilby utslippsfrie alternativer

Miljøstiftelsen Zero anbefaler alle arrangører å oppfordre leverandører til å tilby utslippsfrie alternativer. Det er også viktig å ikke ta forhastede kjøpsbeslutninger basert på kortsiktige behov.

- Gå i dialog med leverandører. Målet er ikke å utelukke en leverandør, men heller å si: «Hei, vi trenger at dere hjelper oss å imøtekomme disse kravene for utslippsfrie arrangementer. Hva slags «utslippsreise» har dere planlagt på det?», sier Strand.

  Prinsipp syv for grønne innkjøp oppfordrer også til å jobbe sammen med leverandører og legge til rette for konstruktiv dialog.

  Det viktigste er at arrangør og leverandør får en felles forståelse for at arrangører er villige til å kjøpe de produktene som er av utslippsfri kvalitet, eller nærmest mulig. Da er første steg å gå i dialog, mener Strand.

  - Hvis jeg skal plukke mine favorittiltak, er ett av dem å gå i dialog med de som tar imot avfall fra arrangementsstedet og gå gjennom hva slags fraksjoner man skal ha. De som sitter på avfallshåndteringen, vet utrolig mye som vi ikke vet. De vet hvilke anlegg som kan ta imot forskjellige typer ting, de vet om de må kjøre langt eller kort for å resirkulere ulike fraksjoner. Målet om å ha mest mulig materialgjenvinning, og minst mulig restavfall – det setter spor i alle beslutninger man tar, avslutter Strand.

   Miljøstiftelsen Zero har fått gode tilbakemeldinger fra sine partnere på Zerokonferansen etter at partnerne ble oppfordret til å ta guiden i bruk.

   - Den største og mest positive overraskelsen har vært hvor kult partnerne våre syntes det er å måtte tenke på denne måten knyttet til arrangementer, avslutter Strand.

   Engasjer deg!

   Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

   Signer nå