Asplan Viak: Høyner miljøkravene for tjenesteinnkjøp

Asplan Viak har i flere år stilt miljøkrav til leverandører samt varer og tjenester som anskaffes. De har utviklet et eget verktøy for klimaregnskap som benyttes av cirka 300 offentlige og private kunder, som de også benytter for å følge med på eget klimafotavtrykk fra driften av firmaet. Kravene til innkjøp er nå konkretisert ytterligere, og de nye retningslinjene ble benyttet da Asplan Viak skulle inngå ny rammeavtale for advokattjenester i vår.

Del:

Elisabeth Kolrud, leder for bærekraft i Asplan Viak.
FOTO: SKIFT / Ingrid Elise Utgård Hille

Rapporterer på en trippel bunnlinje

- Vi har en relativt ny strategi, som blant annet forplikter oss til å rapportere på en trippel bunnlinje med tydelige mål for økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Med utgangspunkt i denne har vi revidert og tydeliggjort våre retningslinjer for bærekraftige innkjøp med tilhørende maler, sier Elisabeth Kolrud, leder for bærekraft i Asplan Viak.

Asplan Viaks ønske er at strengere miljøkrav skal bidra til å presse frem positive endringer hos leverandører, og de har lagt klimafotavtrykk og andre krav til bærekraft inn som en viktig del av vurderingen. Klimafotavtrykket er summen av direkte og indirekte klimagassutslipp, og de indirekte utslippene (scope 3) knytter seg til varer og tjenester man kjøper fra andre bedrifter, som f.eks. advokattjenester. Asplan Viak vet fra egne klimaregnskap at de indirekte utslippene står for hele 80-90 % av klimafotavtrykket fra driften av firmaet.

- Vi har konkretisert vektingen og tydeliggjort hva slags dokumentasjon vi etterspør. Vi ønsker å knytte oss til leverandører som også er bevisst sitt klima-, miljø- og samfunnsansvar – og kan dokumentere det. Vi etterspør derfor dokumentasjon i form av bærekraftsrapportering, miljøsertifiseringer, miljømerking, medlemskap i Grønt Punkt, Norsirk og lignende, sier Kolrud.

Elisabeth Kolrud, leder for bærekraft i Asplan Viak. FOTO: SKIFT / Ingrid Elise Utgård Hille

Miljømessig og sosial bærekraft skal vektes mimimum 30%

Kravet er nå at sosial og miljømessig bærekraft skal vektes med minimum 30 %.

- Dette er en presisering som har blitt drevet frem av vår nye strategi der trippel bunnlinje står i fokus, forteller Kolrud.

Kolrud peker også på at oppmerksomheten rundt grønne innkjøp har økt gjennom medlemskapet i Skift, og ved at Asplan Viak har signert de 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett. Dette fører også med seg strengere krav til dokumentasjon.

- Flere miljøkrav gjør vurderingen av tilbudene noe mer omfattende enn tidligere. Det kan være mer komplekst å vurdere innkommende dokumentasjon, men dette er håndterbart, sier Kolrud.

Etterspør etablerte sertifiseringssstandarder

Til andre bedrifter som vurderer å legge inn konkrete miljøkrav i sine konkurransegrunnlag, anbefaler Kolrud å etterspørre etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger som er verifisert av en uavhengig tredjepart. Dette oppfordres det også til i det tiende prinsippet for grønne innkjøp.

- Det gjør evalueringsjobben lettere. Tenk også nøye gjennom hvordan man skal kunne evaluere miljøkriteriene man etterspør, sier Kolrud.

- Vi håper at denne måten å vekte tilbudene på kan bidra til en diskusjon på styrerommene til de som enda ikke har lagt miljø og klima inn som kriterier for sine innkjøp, avslutter Kolrud.

Se videoen hvor Elisabeth forklarer hvordan Asplan Viak vekter sine tjenesteinnkjøp øverst.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

Signer nå