Elektriske lastebiler i Posten

Med nærmere 1300 elektriske kjøretøy, har Posten og Bring antagelig Norges største elektriske kjøretøypark. Nylig gjennomførte Posten sin største anskaffelse til nå og gikk til innkjøp av 439 nye kjøretøy som benytter fornybare energikilder: 378 elektriske varebiler, 19 elektriske lastebiler og 42 lastebiler på biogass.

Del:

- Vi startet tidlig med elektrifisering av kjøretøyparken og allerede i 2010 investerte vi i de 20 første el-varebilene. Siden den gang har vi elektrifisert en stor andel av våre varebiler og har startet omstillingen av tyngre kjøretøy, sier Hege Sagplass, seniorrådgiver innen miljø i Posten.

Grønne innkjøp som en del av forretningsstrategien

Å elektrifisere bilparken som Posten gjør er et godt eksempel på innfasing av grønne innkjøp som en del av forretningsstrategien. Posten og Bring har jobbet systematisk for å redusere egne utslipp gjennom flere år, og siden 2012 er utslippene redusert med 45%.

- Vi har lang erfaring med å etterspørre og ta i bruk my teknologi, derfor er ikke dette nytt for oss selv om størrelsen på kjøretøyene øker. Vi opplever at våre medarbeidere er svært positive, både til vår satsning og til de elektriske kjøretøyene, fortsetter Sagplass.

Nå i tredje kvartal av 2021 er andelen kjøretøy som benytter fornybare energikilder i konsernet på 32,1%. Posten har ambisjoner å være den grønneste logistikkleverandøren i Norden.

- Som en stor nordisk logistikkleverandør er vi en del av problemet og derfor en viktig del av løsningen. Vi hever derfor ambisjonsnivået og har besluttet at vi skal bli best på bærekraftig verdiskapning gjennom å være den grønneste logistikkleverandøren. Vår klima- og miljøsatsing er drevet av et sterkt ønske om å ta ansvar i vår tids største utfordring, klimakrisen, sier Sagplass.

Har utarbeidet ny klima- og miljøstrategi

Et annet godt innkjøpsgrep Posten gjør er å sette målbare og ambisiøse mål for videre akselerering av en grønn innkjøpsstrategi. Målet er å kunne tilby fossilfri pakkedistribusjon.

- Vi har utarbeidet en ny klima- og miljøstrategi mot 2023. Den viser vei for hvordan vi skal akselerere omstillingen av kjøretøy for å tilby fossilfri distribusjon av pakker i 40 nordiske byer med varebil og tilby fossilfri transport mellom byer. Vi har satt tak for bestilling av fossile varebiler i by i løpet av 2022 og utenfor by i 2023. Strategien krever at vi setter oss i førersetet og vi har derfor startet omstillingen av tyngre kjøretøy, fortsetter Sagplass.

Avhenger av videre teknologiutvikling

Å erstatte hele bilparken tar tid, og det ligger fortsatt noen utfordringer for den videre utviklingen, som tilstrekkelig rekkevidde og ladeinfrastruktur.

- Gode og forutsigbare rammebetingelser som fritak i bomring for biogass vil være viktig for å akselerere omstillingen ytterligere. Vi er også avhengig av videre teknologiutvikling og tilgang på kjøretøy. De største utfordringene har vært og er stadig endrede rammebetingelser for elektrisitet og biogassdrevene kjøretøy. Innen elektriske varebiler oppleves mangel på kjøretøy som kan erstatte fossile varebiler fullt ut med tilstrekkelig rekkevidde, lastekapasitet og firehjulsdrift som en utfordring, sier Sagplass.

Fra et sirkulærøkonomisk perspektiv er det også viktig å legge vekt på at el-lastebilene skal kunne vare lengst mulig, og ha kunnskaper og ambisjoner om å velge de produktene som er lettest å gjenbruke. Prinsippene for grønne innkjøp oppfordrer til å tenke sirkulært allerede fra planleggingsfasen.

- Det er også lite miljøeffektivt å kreve elektrisk distribusjon i enkeltanskaffelser, det forringer optimalisering av kjøretøyene og fører til flere kjøretøy med mindre last. Vi som transportør har behov for å tilpasse rutene til elektriske kjøretøy og utnytte disse i størst mulig grad. Det vil bidra til å redusere kostandene. Jo lenger man kan benytte kjøretøyene jo lavere blir den totale levetidskostnaden. Elektriske lastebiler medfører betydelige kostnader ved innkjøp, men også etablering av ladeinfrastruktur, noe som må tas med i betraktning ved anskaffelser, avslutter Sagplass.

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

Signer nå