Storebrand: Innkjøpskrav med store ringvirkninger

Storebrand ber alle leverandører om å legge en plan for utslippskutt og klimadokumentasjon. Når leverandørene gjør det samme for sine underleverandører er dominospillet i gang.

Del:

– Ett dytt i ryggen for hele vårt konsern, sier Polygons sjef for forretningsutvikling, Kai Andersen, og er svært fornøyd med utviklingen i skadeselskapet det siste året.

– Det virker, konstaterer Karin Greve-Isdahl, konserndirektør i Storebrand med ansvar for bærekraft, og forklarer den godt gjennomarbeidede strategien:

– Vi oppfordrer alle leverandører til å få oversikt over egne utslipp og legge en konkret plan for å redusere dem. Vi ber om dokumentasjon på strategi, klimautslipp og mangfold, og spør hvordan leverandørene bruker etablerte merkeordninger og systemer, som for eksempel Miljøfyrtårnsertifisering, sier Greve-Isdahl.

Gir mulighet til endring

Storebrand er en av Nordens største private kapitalforvaltere. Som investor er målet å bidra til at selskapene man eier eller samarbeider med, endrer seg i en positiv retning. Målet er altså ikke å kaste ut selskapene, men å få flest mulig til å omstille seg for å bidra til et lavutslippssamfunn. Den samme strategien gjelder for leverandørene til resten av konsernets drift, blant annet forsikringsoppgjør der Polygon kommer inn.

– Med de nye kravene til innkjøp forsterker vi vår innsats for å ta klimagrep i egen virksomhet. Vi skal jobbe sammen med leverandørene for å bidra til forbedringer i verdikjedene deres, sier Greve-Isdahl.

Og når innkjøperen på toppen av en lang verdikjede gir leverandørene tid til endring, ser man allerede store ringvirkninger. Polygon snudde seg raskt rundt:

– Kravet fra Storebrand passet oss som hånd i hanske, for vi har lenge vært opptatt av bærekraft i utbedringen av bygningsskader. Utfordringen ble å kunne dokumentere overfor Storebrand at vi velger miljøvennlige metoder og at materialene vi bruker er miljøsertifiserte, sier han.

– Vi gikk til våre leverandører med spørsmål om hvem som kunne levere og dokumentere leveranser i henhold til miljøkravene Storebrand stilte. Maxbo tok utfordringen, og var den første byggevareleverandøren som klarte å hente ut statistikken vi trenger for å dokumentere materialvalget og virkningen av arbeidet som gjøres, sier Andersen.

Internasjonal anerkjennelse

Storebrand gjør innkjøp for 3,2 milliarder kroner i året. Innholdet spenner fra kantineservietter til bygg-tjenester i forbindelse med forsikringsoppgjør, og leverandørene er dermed svært forskjellige. I en ny innkjøpsstrategi fra 2020 møtes alle av en viss størrelse likevel med samme metode, spørsmål og oppfølging. Det gir resultater, både nært og fjernt.

– Vi er også inkludert i den globale organisasjonen CDPs "Supplier Engagement Leader" gruppe, som vil si at vi er blant de syv prosent beste selskapene i verden når det kommer til vårt arbeid med leverandører, sier Karin.

Storebrand har definert fire steg leverandører bør følge:

  • Måle utslippene av klimagasser fra virksomheten
  • Sette konkrete mål for å redusere klimagassutslipp
  • Redusere utslippene så mye som mulig gjennom egne handlinger
  • Kompensere for utslippene som ikke kan unngås på kort sikt

Har du lyst til å gjøre noe lignende kan du la deg inspirere av Storebrand her!

Engasjer deg!

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Signer og send inn logo.

Signer nå