Storebrand

Innkjøpskrav med store ringvirkninger

Storebrand ber alle leverandører om å legge en plan for utslippskutt og klimadokumentasjon. Når leverandørene gjør det samme for sine underleverandører er dominospillet i gang.

Storebrand zero Karin Lang ferdig Moment

Ett dytt i ryggen for hele vårt konsern, sier Polygons sjef for forretningsutvikling, Kai Andersen, og er svært fornøyd med utviklingen i skadeselskapet det siste året.

Det virker, konstaterer Karin Greve-Isdahl, konserndirektør i Storebrand med ansvar for bærekraft, og forklarer den godt gjennomarbeidede strategien:

– Vi oppfordrer alle leverandører til å få oversikt over egne utslipp og legge en konkret plan for å redusere dem. Vi ber om dokumentasjon på strategi, klimautslipp og mangfold, og spør hvordan leverandørene bruker etablerte merkeordninger og systemer, som for eksempel Miljøfyrtårnsertifisering, sier Greve-Isdahl.

Gir mulighet til endring

Storebrand er en av Nordens største private kapitalforvaltere. Som investor er målet å bidra til at selskapene man eier eller samarbeider med, endrer seg i en positiv retning. Målet er altså ikke å kaste ut selskapene, men å få flest mulig til å omstille seg for å bidra til et lavutslippssamfunn. Den samme strategien gjelder for leverandørene til resten av konsernets drift, blant annet forsikringsoppgjør der Polygon kommer inn.

– Med de nye kravene til innkjøp forsterker vi vår innsats for å ta klimagrep i egen virksomhet. Vi skal jobbe sammen med leverandørene for å bidra til forbedringer i verdikjedene deres, sier Greve-Isdahl.

Og når innkjøperen på toppen av en lang verdikjede gir leverandørene tid til endring, ser man allerede store ringvirkninger. Polygon snudde seg raskt rundt:

– Kravet fra Storebrand passet oss som hånd i hanske, for vi har lenge vært opptatt av bærekraft i utbedringen av bygningsskader. Utfordringen ble å kunne dokumentere overfor Storebrand at vi velger miljøvennlige metoder og at materialene vi bruker er miljøsertifiserte, sier han.

Vi gikk til våre leverandører med spørsmål om hvem som kunne levere og dokumentere leveranser i henhold til miljøkravene Storebrand stilte. Maxbo tok utfordringen, og var den første byggevareleverandøren som klarte å hente ut statistikken vi trenger for å dokumentere materialvalget og virkningen av arbeidet som gjøres, sier Andersen.

Internasjonal anerkjennelse

Storebrand gjør innkjøp for 3,2 milliarder kroner i året. Innholdet spenner fra kantineservietter til bygg-tjenester i forbindelse med forsikringsoppgjør, og leverandørene er dermed svært forskjellige. I en ny innkjøpsstrategi fra 2020 møtes alle av en viss størrelse likevel med samme metode, spørsmål og oppfølging. Det gir resultater, både nært og fjernt.

Vi er også inkludert i den globale organisasjonen CDPs "Supplier Engagement Leader" gruppe, som vil si at vi er blant de syv prosent beste selskapene i verden når det kommer til vårt arbeid med leverandører, sier Karin.


Storebrand har definert fire steg leverandører bør følge:

  • Måle utslippene av klimagasser fra virksomheten
  • Sette konkrete mål for å redusere klimagassutslipp
  • Redusere utslippene så mye som mulig gjennom egne handlinger
  • Kompensere for utslippene som ikke kan unngås på kort sikt

Har du lyst til å gjøre noe lignende kan du la deg inspirere av Storebrand her!