Beste praksis

Skift - Næringslivets klimaledere har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Ved å innføre en grønnere innkjøpspraksis vil virksomheter både kunne kutte klimagassutslipp og bygge konkurransekraft.

På denne siden finner du gode eksempler på grønn innkjøpspraksis fra ulike virksomheter - til inspirasjon i ditt arbeid med grønn innkjøpspraksis.PA145638 2

Svanemerket

Asplan bilde

Asplan Viak

Storebrand zero Karin Lang ferdig Moment

Storebrand

Ruter Baat94

Ruter

Scania barcode 2

Posten

IMG 7836

Miljøstiftelsen Zero

Adb bilde 2

Arntzen de Besche

Fair Trade SYE 3 foto Tone Spieler

Oslo kommune