Beste praksis

Skift - Næringslivets klimaledere har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Ved å innføre en grønnere innkjøpspraksis vil virksomheter både kunne kutte klimagassutslipp og bygge konkurransekraft.

På denne siden finner du gode eksempler på grønn innkjøpspraksis fra ulike virksomheter - til inspirasjon i ditt arbeid med grønn innkjøpspraksis.Grønne Innkjøp, Svanemerket

Svanemerket

Grønne Innkjøp, Asplan Viak

Asplan Viak

Grønne Innkjøp, Storebrand

Storebrand

Grønne Innkjøp, Ruter

Ruter

Grønne Innkjøp, Posten

Posten

Grønne Innkjøp, Zero

Miljøstiftelsen Zero

Grønne Innkjøp, Arntzen de Besche

Arntzen de Besche

Grønne Innkjøp, Oslo Kommune

Oslo kommune